Hyvä tietää

Hyvä tietää

Tynnyreiden kunnostamisella uudelleen käyttöön toteutetaan jätelain tavoitteita. Suurin osa uusista metallitynnyreistä ja IBC-pakkauksista tulee ulkomailta.

Samaa tynnyriä voidaan käyttää uudelleen 5-6 kertaa. Kunnostusvaiheen tekee suomalainen yhtiö kotimaisella työvoimalla. Toiminnalla on monien ympäristöhyötyjen lisäksi myös kansantaloudellista merkitystä.

Lainsäädäntöä

Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät tai niiden saastuttamat käytetyt tynnyrit ovat jäteluettelon (179/2012) mukaan vaarallisia jätteitä (jätenimike 150110).

Ympäristöministeriö on antanut tarkentavat ohjeet kemikaali-, öljy- tai muiden vaarallisten aineiden jäämiä sisältävien tynnyreiden käsittelystä (YM 19/42/2005). Näitä tynnyreitä saa käsitellä vain yritys, jolla on vaarallisten jätteiden käsittelyä koskeva ympäristölupa. Onni Forsell Oy:llä on vaarallisten jätteiden käsittelyä koskeva ympäristölupa.

Priorisoitaessa tynnyreiden käsittelytapoja on Suomessa otettava huomioon, mitä jätelaissa ja valtioneuvoston asiaa koskevassa päätöksessä pakkausjätteistä säädetään. Etusijalle on asetettava kunnostuskelpoisten tynnyreiden käyttö uudelleen tuotteena ja vasta toissijaisesti materiaalina. Uudelleen käytettävien tynnyreiden kokonaisenergiantarve on huomattavasti pienempi kuin kertakäyttöisillä.

Ohjeita asiakkaille

Käytettyjen tynnyrien kierrätys

Käytetyt tynnyrit kelpaavat suurelta osin uudelleen käytettäviksi oikein suoritetun puhdistuksen ja kunnostuksen jälkeen. Jätelain mukaan ensisijaisena tavoitteena on jätteen määrän vähentäminen. Tähän päästään kierrättämällä ja materiaaleja uudelleen hyödyntämällä. Jätteen hävittäminen on vasta viimeinen vaihtoehto. Tynnyreiden uudelleen käytöllä toteutetaan jätelain tavoitteita. Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät tai niiden saastuttamat käytetyt tynnyrit ovat vuoden 2002 alusta voimassa olleen jäteluettelon (1129/2001) mukaan ongelmajätteitä (jätenimike 150110) mm. puhdistamattomat öljy- ja kemikaalitynnyrit. Tynnyreiden tehokkaan kierrätyksen mahdollistamiseksi käytetyt tynnyrit tulisi ensisijaisesti ohjata asianmukaisille tynnyrien kunnostajille.

Onni Forsell Oy, Rajamäki – keräys koko maan alueelta. Kunnostuskelpoiset tynnyrit noudetaan veloituksetta kappalemäärästa riippumatta.

Noudamme myös kaikkien kontinvalmistajien IBC-kontit.