Säästä energiaa ja vältä jätettä – toimita tynnyrit uudelleenkäyttöön

Terästynnyrit ovat käytetyimpiä teollisuuspakkauksia maailmassa. Kertakäyttöisinä niistä syntyisi valtavat määrät jätettä. Tynnyreissä usein kuljetetaan ja säilytetään syttymisherkkiä ja haitallisia kemikaaleja ja öljyjä.

Eurooppalaisten tynnyri- ja konttipesuloiden kattojärjestö SERRED on julkistanut tutkimuksen, jossa vertaillaan uudelleen käytettävien ja kertakäyttöisten tynnyreiden elinkaaren aikaisia taloudellisia sekä ympäristö- ja energiankulutusvaikutuksia Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Franklin Associatesilla teetetyssä arvioinnissa verrattiin kahdeksaa erilaista tynnyrityyppiä. Eroja löytyi käytetyn teräksen vahvuudessa, käyttökerroissa ja kansityypeissä.

Tutkimustulosten mukaan uudelleenkäytettävien tynnyreiden kokonaisenergiavaatimus on huomattavasti pienempi kuin kertakäyttöisillä. Energiansäästö Euroopassa oli keskimäärin 63 % ja Yhdysvalloissa 67 %. Vaikka kustannusarvot esimerkiksi polttoaineella ja romuteräksellä saattavat tulevaisuudessa heitellä kovastikin, on selvää, että energiansäästö kierrätettävissä tynnyreissä säilyy. Myös kiinteää jätettä syntyy tynnyreitä uudelleen käytettäessä noin 3-4 kertaa vähemmän.

Tynnyreiden mahdollisimman optimaalisella rakenteella voidaan vaikuttaa suuresti ilmaan ja veteen karkaavien päästöjen määrään. Erilaiset hiukkaset, typpioksidi ja metaani karkaavat helpommin irtokannellisia tynnyreitä käytettäessä.

Kertakäytettyjä tynnyreitä murskattaessa ilmaan haihtuu usein haitallisia aineita. Näiden päästöjen vähentämisessä uudelleenkäytettävät tynnyrit ovat siis oleellisesti tehokkaampia. Päästöt vesistöön ovat 30-80 % pienemmät kierrätettäviä tynnyreitä käytettäessä ja samoissa luvuissa pyöritään, vaikka kansirakenne olisi kumpi tahansa.